Al lip zo mat ! Petra zo da goan ? Tajin vejetarian !

Gant : Nolwenn Falezan

Pennad-komz kaset da benn gant : Tomaz Laquaine

Petra zo da goan ? Tajin vejetarian !